Parafia Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

w Starej Rawie

logoradio   

 TV Trwam Logo

            

Logowanie

Licznik Odwiedzin

0368144
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ubiegły tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Razem
172
140
1006
1404
3796
13812
368144

Prognoza na dziś
984


Twoje IP:3.238.132.225

Święta Kościelne 2014

KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI KATOLICKICH

 STYCZEŃ

1

Śr

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Lb 6,22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

2

Cz

św. Bazylego, św. Grzegorza

1 J 2,22-28; J 1,19-28

3

Pt

Najświętszego Imienia Jezus

1 J 2,29-3,6; J 1,29-34

4

So

bł. Anieli z Foligno

1 J 3,7-10; J 1,35-42

5

N

2. Niedziela po Narodź. Pańskim

Syr 24,1-2.8-12; J 1,1-18

6

Pn

Objawienie Pańskie

Iz 60,1-6; Ef3.2-3a.5-6; Mt 2,1-12

7

Wt

św. Rajmunda z Penyafort

1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25

8

Śr

św. Seweryna z Noricum

1 J 4,7-10; Mt 6,34-44

9

Cz

św. Adriana, św. Juliana

1 J 4,11-18; Mt 6.45-52

10

Pt

św. Grzegorza, św. Wilhelma

1 J 4,19-5,4; Łk 2,14-22a

11

So

św. Tomasza z Cori

1 J 5,2-13; Łk 5,12-16

12

N

Chrzest Pański

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

13

Pn

św. Hilarego

1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20

14

Wt

św. Feliksa z Noli

1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28

15

Śr

św. Pawła

1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39

16

Cz

św. Berarda i Towarzyszy

1 Sm 4,4-11; Mk 1,40-45

17

Pt

św. Antoniego

1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12

18

So

bt. Reginy Protmann

1 Sm 9,1-4.17-19; Mk 2,13-17

19

N

2. Niedziela zwykła

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34

20

Pn

św. Sebastiana

1 Sm 15,16-23; Mk 2,18-22

21

Wt

św. Agnieszki

1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28

22

Śr

św. Wincentego Pallottiego

1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6

23

Cz

bł. Wincentego Lewoniuka i Tow.

1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

24

Pt

św. Franciszka Salezego

1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19

25

So

Nawrócenie św. Pawła Apostoła

Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Mk 16,15-18

26

N

3. Niedziela zwykła

Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

27

Pn

bł. Jerzego Matulewicza

2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30

28

Wt

św. Tomasza z Akwinu

2 Sm 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35

29

Śr

bł. Bolesławy Lament

2 Sm 7,4-17; Mk 4,1-20

30

Cz

bł. Bronisława Markiewicza

2 Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25

31

Pt

św. Jana Bosko

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34

LUTY

1

So

św. Brygidy

2 Sm 12,1-7a.10-17; Mk 4,35-41

2

N

Ofiarowanie Pańskie

Ml 3,1-4 ( Hbr 2,14-18); Łk 2,22-40

3

Pn

św. Błażeja

2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mk 5,1-20

4

Wt

św. Andrzeja Corsini

2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3;Mk 5,21-43

5

Śr

św. Agaty

2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6

6

Cz

św. Pawia Miki i Tow.

1 Kri 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13

7

Pt

św. Kolety z Corbie

Syr 47,2-11; Mk 6,14-29

8

So

św Józefiny Bakhity

1 Kri 3.4-13: Mk 6,30-34

9

N

5. Niedziela zwykła

Iz 58,7-10; 1 Kor 2.1-5; Ml 5.13-16

10

Pn

św. Scholastyki

1 Kri 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56

11

Wt

NMP z Lourdes

1 Kri 8,22-23.27-30; Mk 7.1-13

12

Śr

św. Melecjusza

1 Kri 10,1-10; Mk 7,14-23

13

Cz

bł. Jordana z Saksonii

1 Kri 11,4-13; Mk 7,24-30

14

Pt

śś. Cyryla i Metodego

Dz 13,46-49; Łk 10,1-9

15

So

bł. Michała Sopocki

1 Kri 12,26-32; 13,33-34; Mk 8,1-10

16

N

6. Niedziela zwykła

Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)

17

Pn

śś. 7 Zał. Zakonu Serwitów NMP

Jk 1,1-11; Mk 8,11-13

18

Wt

św. Konstancji

Jk 1,12-18; Mk 8,14-21

19

Śr

św. Konrada z Piacenzy

Jk 1,19-27; Mk 8,22-26

20

Cz

św. Zenobiusza

Jk 2,1-9; Mk 8,27-33

21

Pt

św. Piotra Damiani

Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1

22

So

Katedry św. Piotra Apostoła

1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

23

N

7. Niedziela zwykła

Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23;Mt 5,38-48

24

Pn

św. Etelberta

Jk 3,13-18; Mk 9,14-29

25

Wt

św. Cezarego z Nazjanzu

Jk 4,1-10; Mk 9,30-37

26

Śr

św. Aleksandra

Jk 4,13-17; Mk 9,38-40

27

Cz

św. Leandra

Jk 5,1-6; Mk 9,41-50

28

Pt

bł. Antonii

Jk 5,9-12; Mk 10,1-12

MARZEC

1

So

św. Feliksa III

Jk 5,13-20; Mk 10,13-16

2

N

8. Niedziela zwykła

Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

3

Pn

św. Kunegundy

1 P 1,3-9; Mk 10,17-27

4

Wt

św. Kazimierza

Syr 51,13-20 (Flp 3,8-14); J 15,9-17

5

Śr

Popielec

Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18

6

Cz

św. Róży z Viterbo

Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25

7

Pt

śś. Perpetuy i Felicyty

Iz 58,1-9; Mt 9,14-15

8

So

św. Jana Bożego

Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32

9

N

1. Niedziela Wielkiego Postu

Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5,12.17-19; Mt 4,1-11

10

Pn

śś. 40 Męczenników z Sebasty

Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

11

Wt

św. Sofroniusza

Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

12

Śr

św. Alojzego Orione

Jon 3.1-10; Łk 1U9-32

13

Cz

Św.Krystyny

Est4,17k.l.m.r.s.t(14,1.3-5.12-14-Wlg);

14

Pt

św. Matyldy

Ez 18.21-28; Ml 5.20-26

15

So

św. Klemensa Marii Hofbauera

Pwt 26,16-19; Mt 5.43-48

16

N

2. Niedziela Wielkiego Postu

Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

17

Pn

św. Patryka

Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38

18

Wt

św. Cyryla Jerozolimskiego

Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

19

Śr

św. Józefa Oblubieńca NMP

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22;Mt1,16.18-21.24a (Łk2,41-51a)

20

Cz

św. Herberta, św. Wolframa

Jr 17,5-10; Łk 16,19-31

21

Pt

św. Mikołaja z Flue

Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28;Mt 21,33-43.45-46

22

So

św. Zachariasza

Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32

23

N

3. Niedziela Wielkiego Postu

Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

24

Pn

bł. Dydaka Józefa z Kadyksu

2 Kri 5,1-15a; Łk 4,24-30

25

Wt

Zwiastowanie Pańskie

Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38

26

Śr

św. Dobrego Łotra

Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19

27

Cz

św. Ruperta

Jr 7,23-28; Łk 11,14-23

28

Pt

św. Kastom

Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34

29

So

bł. Bertolda

Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

30

N

4. Niedziela Wielkiego Postu

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14;J 9,1-41 (J 9,1.6-9.13-17.34-38)

31

Pn

św. Balbiny, św. Beniamina

Iz 65,17-21; J 4,43-54

KWIECIEŃ

1

Wt

św. Hugona

Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16

2

Śr

św. Franciszka z Pauli

Iz 49,8-15; J 5,17-30

3

Cz

św. Ryszarda

Wj 32,7-14; J 5,31-47

4

Pt

św. Izydora

Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30

5

So

św. Wincentego Ferreriusza

Jr 11,18-20; J 7,40-53

6

N

5. Niedziela Wielkiego Postu

Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)

7

Pn

św. Jana Chrzciciela de la Salle

Dn 13,41-62; J 8,1-11 (J 8,12-20)

8

Wt

św. Dionizego z Koryntu

Lb 21,4-9; J 8,21-30

9

Śr

św. Marii Kleofasowej

Dn 3,14-20.91-92.95; J 8.31-42

10

Cz

św. Fulberta

Rdz 17.3-9; J 8.51-59

11

Pt

św. Gemmy Galgani

Jr 20.10-13: J 10, 31-42

12

So

św. Juliusza I, św. Zenona

Ez 37, 21-28; J 11; 45-47

13

N

Niedziela Palmowa

Mt 21, 1-11; Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)

14

Pn

Wielki Poniedziałek

Iz 42.1-7; J 12.1-11

15

Wt

Wielki Wtorek

Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38

16

Śr

Wielka Środa

Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25

17

Cz

Wielki Czwartek

Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13.1-1

18

Pt

Wielki Piątek

Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16; 5,7-9;J 18,1-19,42

19

So

Wielka Sobota

Rdz 1,1-2,2; Wj 14,15-15,1;Rz 6,3-11; Mt 28,1-10

20

N

Zmartwychwstanie Pańskie

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4(1 Kor 5,6b-8);J 20,1-9 (Łk 24,13-35)

21

Pn

Poniedziałek Wielkanocny

Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15

22

Wt

św.Kajusa

Dz 2,36-41; J 20,11-18

23

Śr

Św. Jerzego

Dz 3,1-10; Łk 24,13-35

24

Cz

św. Fidelisa z Sigmaringen

Dz 3,11-26; Łk 24,35-48

25

Pt

św. Marka Ewangelisty

Dz 4,1-12; J 21,1-14

26

So

NMP Dobrej Rady

Dz 4,13-21; Mk 16,9-15

27

N

2. Niedziela Wielkanocna

Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31

28

Pn

Św. Wojciecha

Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26

29

Wt

św. Katarzyny Sieneńskiej

Dz 4,32-37; J 3,7-15

30

Śr

św. Piusa V

Dz 5,17-26; J 3,16-21

MAJ

1

Cz

św. Józefa

Dz 5,27-33; J 3,31-36

2

Pt

św. Atanazego

Dz 5,34-42; J 6,1-15

3

So

NMP Królowej Polski

Ap 11,19a; 12J.3-6a.10ab; Kol 1,12-16;J 19,25-27

4

N

3. Niedziela Wielkanocna

Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35

5

Pn

bł. Stanisława Kazimierczyka

Dz 6,8-15; J 6,22-29

6

Wt

śś. Filipa i Jakuba Apostołów

1 Kor 15,1-8; J 14,6-14

7

Śr

św. Akacjusza

Dz 8,1b-8; J 6,35-40

8

Cz

św. Stanisława

Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39;J 10,11-16

9

Pt

św. Katarzyny z Bolonii

Dz 9,1-20; J 6,52-59

10

So

św. Jana z Avila

Dz 9,31-42; J 6,55.60-69

11

N

4. Niedziela Wielkanocna

Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10

12

Pn

św. Leopolda Mandića

Dz 11,1-18; J 10,11-18

13

Wt

NMP Fatimskiej

Dz 11,19-26; J 10,22-30

14

Śr

św. Macieja Apostoła

Dz 20,17-27; J 17,1-11 a

15

Cz

św. Małgorzaty z Kortony

Dz 13,13-25; J 13,16-20

16

Pt

św. Andrzeja Boboli

Ap 12,10-12a (1 Kor 1,10-13.17-18);J 17,20-26

17

So

św. Paschalisa Baylona

Dz 13,44-52; J 14,7-14

18

N

5. Niedziela Wielkanocna

Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12

19

Pn

św. Kryspina z Viterbo

Dz 14,5-18; J 14,21-26

20

Wt

św. Bernardyna ze Sieny

Dz 14,19-28; J 14,27-31a

21

Śr

św. Jana Nepomucena

Dz 15,1-6; J 15,1-8

22

Cz

św. Rity z Cascia

Dz 15,7-21; J 15,9-11

23

Pt

św. Jana Chrzciciela de Rossi

Dz 15,22-31; J 15,12-17

24

So

NMP Wspomożycielki Wiernych

Dz 16,1-10; J 15,18-21

25

N

6. Niedziela Wielkanocna

Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21

26

Pn

św. Filipa Nereusza

Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a

27

Wt

św. Augustyna z Canterbury

Dz 16,22-34; J 16,5-11

28

Śr

św. Wilhelma z Akwitanii

Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15

29

Cz

św. Urszuli Ledóchowskiej

Dz 18,1-8; J 16,16-20

30

Pt

św. Jana Sarkandra

Dz 18,9-18; J 16,20-23a

31

So

Nawiedzenie NMP

So 3,14-18 (Rz 12,9-16b); Łk 1,39-56

CZERWIEC

1

N

Wniebowstąpienie Pańskie

Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

2

Pn

bł. Sadoka i Towarzyszy

Dz 19,1-8; J 16,29-33

3

Wt

św. Karola Lwangi i Tow.

Dz 20,17-27; J 17,1-11 a

4

Śr

św. Franciszka Caracciolo

Dz 20,28-38; J 17,11 b-19

5

Cz

św. Bonifacego

Dz 22,30; 23,6-11; J 17,20-26

6

Pt

bł. Marii Karłowskiej

Dz 25,13-21; J 21,15-19

7

So

św. Antoniego Gianelli

Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25

8

N

Zesłanie Ducha Świętego

Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

9

Pn

NMP Matki Kościoła

Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11 (J 19,25-27)

10

Wt

bł. Bogumiła

1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16

11

Śr

św. Barnaby Apostoła

1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19

12

Cz

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Iz 6,1-4.8 (Hbr 2,10-18); J 17,1-2.9.14-26

13

Pt

św. Antoniego z Padwy

1 Krl 19,9a.11-16; Mt 5,27-32

14

So

bł. Michała Kozala

1 Krl 19,19-21; Mt 5,33-37

15

N

Trójcy Przenajświętszej

Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18

16

Pn

św. Benona z Miśni

2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42

17

Wt

św. Alberta Chmielowskiego

2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48

18

Śr

św. Elżbiety z Schónau

2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18

19

Cz

Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58

20

Pt

bł. Małgorzaty

2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23

21

So

św. Alojzego Gonzagi

2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34

22

N

12. Niedziela zwykła

Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33

23

Pn

św. Józefa Cafasso

2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5

24

Wt

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

25

Śr

bł. Doroty z Mątowów

2 Krl 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20

26

Cz

śś. Jana i Pawła

2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29

27

Pt

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30              

28

So

Niepokalanego Serca NMP

Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17

29

N

śś. Piotra i Pawła Apostołów

Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19

30

Pn

bł. Rajmunda Lulla

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22

LIPIEC

1

Wt

św. Ottona

Am 3,1-18; 4,11-12; Mt 8,23-27

2

Śr

św. Bernardyna Realino

Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34

3

Cz

św. Tomasza Apostoła

Ef 2,19-22; J 20,24-29

4

Pt

św. Elżbiety Portugalskiej

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13

5

So

św. Antoniego M. Zaccarii

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13

6

N

14. Niedziela zwykła

Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30

7

Pn

bł. Benedykta XI

Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26

8

Wt

św. Jana z Dukli

Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-37

9

Śr

św. Weroniki Giuliani

Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7

10

Cz

św. Antoniego Peczerskiego

Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15

11

Pt

św. Benedykta

Prz 2,1-9; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29

12

So

św. Brunona z Kwerfurtu

Iz 6,1-8; Mt 10,24-33

13

N

15. Niedziela zwykła

Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23 (Mt 13,1-9)

14

Pn

św. Kamila, św. Franciszka

Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1

15

Wt

św. Bonawentury

Iz 7,1-9; Mt 11,20-24

16

Śr

NMP z Góry Karmel

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

17

Cz

św. Aleksego

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

18

Pt

św. Szymona z Lipnicy

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

19

So

św. Symmacha

Mi 2,1-5; Mt 12,14-21

20

N

16. Niedziela zwykła

Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-4 (Mt 13,24-30)

21

Pn

św. Wawrzyńca z Brindisi

Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42

22

Wt

św. Marii Magdaleny

Mi 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50

23

Śr

św. Brygidy Szwedzkiej

Ga 2,19-20; J 15,1-8

24

Cz

św. Kingi

Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17

25

Pt

św. Jakuba Apostoła

2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28

26

So

śś. Joachima i Anny

Jr 7,1-1; Mt 13,24-30

27

N

17. Niedziela zwykła

1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52 (Mt 13,44-46)

28

Pn

św. Wiktora I

Jr 13,1-11; Mt 13,31-35

29

Wt

św. Marty

Jr 14,17-22; Mt 13,36-43

30

Śr

św. Piotra Chryzologa

Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46

31

Cz

św. Ignacego Loyoli

Jr 18,1-6; Mt 13,47-53

SIERPIEŃ

1

Pt

św. Alfonsa M. Liguoriego

Jr 26,1-9; Mt 13,54-58

2

So

NMP Anielskiej

Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12

3

N

18. Niedziela zwykła

Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21

4

Pn

św. Jana Marii Vianneya

Jr 28,1-17; Mt 14,22-36

5

Wt

NMP Śnieżnej

Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14

6

Śr

Przemienienie Pańskie

Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9

7

Cz

bł. Edmunda Bojanowskiego

Jr 31,31-34; Mt 16,13-23

8

Pt

św. Dominika

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28

9

So

św. Teresy Benedykty od Krzyża

Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13

10

N

19. Niedziela zwykła

1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33

11

Pn

św. Klary

Ez 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27

12

Wt

bł. Innocentego XI

Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14

13

Śr

śś. Poncjana i Hipolita

Ez 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20

14

Cz

św. Maksymiliana M. Kolbego

Ez 12,1-12; Mt 18,21 -19,1

15

Pt

Wniebowzięcie NMP

Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56

16

So

św. Stefana Węgierskiego

Ez 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15

17

N

20. Niedziela zwykła

Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

18

Pn

bł. Sancji Szymkowiak

Ez 24,15-24; Mt 19,16-22

19

Wt

św. Jana Eudesa

Ez 28,1-10; Mt 19,23-30

20

Śr

św. Bernarda z Clairvaux

Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a

21

Cz

św. Piusa X

Ez 36,23-28; Mt 22,1-14

22

Pt

NMP Królowej

Ez 37,1-14; Mt 22,34-40

23

So

św. Róży z Limy

Ez 43,1-7a; Mt 23,1-12

24

N

21. Niedziela zwykła

Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20

25

Pn

św. Ludwika IX

2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22

26

Wt

NMP Częstochowskiej

Prz 8,22-35 (Iz 2,2-5); Ga 4,4-7; J 2,1-11

27

Śr

św. Moniki

2 Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32

28

Cz

św. Augustyna

1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51

29

Pt

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Jr 1,17-19; Mk 6,17-29

30

So

św. Małgorzaty Ward

1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30

31

N

22. Niedziela zwykła

Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27

WRZESIEŃ

1

Pn

bł. Bronisławy

1 Kor 2,1-5; Łk 4,16-30

2

Wt

bł. Jana Burtę i Tow.

1 Kor 2,10b-16; Łk 4,31-37

3

Śr

św. Grzegorza I Wielkiego

1 Kor 3,1-9; Łk 4,38-44

4

Cz

bł. Marii Stelli i 10 Tow.

1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11

5

Pt

bł. Matki Teresy z Kalkuty

1 Kor 4,1-5; Łk 5,33-39

6

So

św. Magnusa

1 Kor 4,6-15; Łk 6,1-5

7

N

23. Niedziela zwykła

Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20

8

Pn

Narodzenie NMP

Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23

9

Wt

bł. Anieli Salawy

1 Kor 6,1-11; Łk 6,12-19

10

Śr

św. Mikołaja z Tolentino

1 Kor 7,25-31; Łk 6,20-26

11

Cz

św. Jacka

1 Kor 8,1 b-7.10-13; Łk 6,27-38

12

Pt

Najświętszego Imienia Maryi

1 Kor 9,16-19.22-27; Łk 6,39-42

13

So

św. Jana Chryzostoma

1 Kor 10,14-22; Łk 6,43-49

14

N

Podwyższenie Krzyża Świętego

Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17

15

Pn

NMP Bolesnej

Hbr 5,7-9; J 19,25-27 (Łk 2,33-35)

16

Wt

śś. Korneliusza i Cypriana

1 Kor 12,12-14.27-31a; Łk 7,11-17

17

Śr

Stygmatów św. Franciszka

1 Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35

18

Cz

św. Stanisława Kostki

Mdr 4,7-15 (1 J 2,12-17); Łk 2,41-52

19

Pt

NMP Saletyńskiej

1 Kor 15,12-20; Łk 8,1-3

20

So

śś. Andrzeja Kim Taegon i Tow.

1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15

21

N

25. Niedziela zwykła

Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

22

Pn

św. Maurycego

Prz 3,27-35; Łk 8,16-18

23

Wt

św. Pio z Pietrelciny

Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21

24

Śr

św. Gerarda

Prz 30,5-9; Łk 9,1-6

25

Cz

bł. Władysława z Gielniowa

Koh 1,2-11; Łk 9,7-9

26

Pt

śś. Kosmy i Damiana

Koh 3,1-11; Łk 9,18-22

27

So

św. Wincentego a Paulo

Koh 11,9-12,8; Łk 9,43b-45

28

N

26. Niedziela zwykła

Ez 18,25-28; Flp 2,1-11 (Flp 2,1-5); Mt 21,28-32

29

Pn

śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); J 1,47-51

30

Wt

św. Hieronima

Hi 3,1-3.11-17.20-23; Łk 9,51-56

PAŹDZIERNIK

1

Śr

św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Hi 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62

2

Cz

śś. Aniołów Stróżów

Hi 19,21-27; Łk 10,1-12

3

Pt

św. Gerarda

Hi 38,1.12-21; 40,3-5; Łk 10,13-16

4

So

św. Franciszka z Asyżu

Hi 42,1-3.5-6.12-17; Łk 10,17-24

5

N

27. Niedziela zwykła

Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43

6

Pn

św. Marii Franciszki

Ga 1,6-12; Łk 10,25-37

7

Wt

NMP Różańcowej

Ga 1,13-24; Łk 10,38-42

8

Śr

św. Ludwika Bertranda

Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4

9

Cz

bł. Wincentego Kadłubka

Ga 3,1-5; Łk 11,5-13

10

Pt

bł. Angeli Truszkowskiej

Ga 3,7-14; Łk 11,15-26

11

So

św. Aleksandra, bł. Jana XXIII

Ga 3,22-29; Łk 11,27-28

12

N

28. Niedziela zwykła

Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14; (Mt 22,1-10)

13

Pn

bł. Honorata Koźmińskiego

Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; Łk 11,29-32

14

Wt

bł. Radzima Gaudentego

Ga 5,1-6; Łk 11,37-41

15

Śr

św. Teresy od Jezusa

Ga 5,18-25; Łk 11,42-46

16

Cz

św. Jadwigi Śląskiej

Ef 1,1-10; Łk 11,47-54

17

Pt

św. Ignacego Antiocheńskiego

Ef 1,11-14; Łk 12,1-7

18

So

św. Łukasza Ewangelisty

2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9

19

N

29. Niedziela zwykła

Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21

20

Pn

św. Jana Kantego

Ef 2,1-10; Łk 12,13-21

21

Wt

św. Jakuba Strzemię

Ef 2,12-22; Łk 12,35-38

22

Śr

bł. Jana Pawła II

Ef 3,2-12; Łk 12,39-48

23

Cz

św. Jana Kapistrana

Ef 3,14-21; Łk 12,49-53

24

Pt

W. Wojciecha Balickiego

Ef 4,1-6; Łk 12,54-59

25

So

śś. Chryzanta i Darii

Ef 4,7-16; Łk 13,1-9

26

N

30. Niedziela zwykła

Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40

27

Pn

św. Sabiny

Ef 4,32-5,8; Łk 13,10-17

28

Wt

śś. Szymona i Judy Tadeusza

Ef 5,21-33; Łk 13,18-21

29

Śr

św. Honorata z Vercelli

Ef 6,1-9; Łk 13,22-30

30

Cz

św. Marcela

Ef 6,10-20; Łk 13,31-35

31

Pt

św Wolfganga

Flp 1,1-11; Łk 14,1-6

LISTOPAD


1

So

Wszystkich Świętych

Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-1 Za

2

N  

31. Niedziela zwykła

Ml 1,14b-2,2b.8-10; 2 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12

3

Pn  

św. Huberta

Flp 2,1-4; Łk 14,12-14

4

Wt  

św. Karola Boromeusza

Flp 2,5-11; Łk 14,15-24

5

Śr  

śś. Elżbiety i Zachariasza

Flp 2,12-18; Łk 14,25-33

6

Cz  

św. Leonarda z Limoges

Flp 3,3-8a; Łk 15,1-10

7

Pt  

bł. Heleny Enselmini

Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8

8

So  

bł. Jana Dunsa Szkota

Flp 4,10-19; Łk 16,9-15

9

N    

32. Niedziela zwykła

Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13

10

Pn  

św. Leona Wielkiego

Tt 1,1-9; Łk 17,1-6

11

Wt  

św. Marcina z Tours

Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10

12

Śr  

św. Jozafata Kuncewicza

Tt 3,1-7; Łk 17,11-19

13

Cz

śś. Benedykta, Jana i Tow.

Flm 7-20; Łk 17,20-25

14

Pt

św. Mikołaja i Towarzyszy

2 J 4-9; Łk 17,26-37

15

So

św. Alberta Wielkiego

3 J 5-8; Łk 18,1-8

16

N  

33. Niedziela zwykła

Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 (Mt 25,14-15.19-20)

17

Pn

św. Elżbiety Węgierskiej

Ap 1,1-4; 2,1-5a; Łk 18,35-43

18

Wt

bł. Karoliny Kózkówny

Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10

19

Śr  

bł. Salomei

Ap 4,1-11; Łk 19,11-28

20

Cz

św. Rafała Kalinowskiego

Ap 5,1-10; Łk 19,41-44

21

Pt  

Ofiarowanie NMP

Ap 10,8-11; Łk 19,45-48

22

So

św. Cecylii

Ap 11,4-12; Łk 20,27-40

23

N

Chrystusa Króla Wszechświata

Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28;Mt 25,31-46

24

Pn

św. Andrzeja Dung-Lac i Tow.

Ap 14.1-3.4b-5; Łk 21,1-4

25

Wt

św. Katarzyny

Ap 14,14-20; Łk 21,5-11

26

Śr

św. Leonarda

Ap 15,1-4; Łk 21,12-19

27

Cz

NMP Cudownego Medalika

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Łk 21,20-28

28

Pt

św. Jakuba z Marchii

Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33

29

So

Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

Ap 22,1-7; Łk 21,34-36

30

N

1. Niedziela Adwentu

Iz 63.16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

 

GRUDZIEŃ

1

Pn

św. Eligiusza

Iz 2,1-5; Mt 8,5-11

2

Wt

bł. Rafała Chylińskiego

Iz 11,1-10; Łk 10,21-24

3

Śr

św. Franciszka Ksawerego

Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

4

Cz

św. Barbary

Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

5

Pt

św. Saby

Iz 29,17-24; Mt 9,27-31

6

So

św. Mikołaja

Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8

7

N

2. Niedziela Adwentu

Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

8

Pn

Niepokalane Poczęcie NMP

Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38

9

Wt

św. Leokadii

Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

10

Śr

NMP Loretańskiej

Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

11

Cz

św. Damazegol

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

12

Pt

NMP z Guadalupe

Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

13

So

św. Łucji, św. Otylii

Syr 48,1-4.9-11; Mt 17

14

N

3. Niedziela Adwentu

Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24;J 1,6-8.19-28

15

Pn

św. Marii Crocifissy

Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27

16

Wt

św. Adelajdy

So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32

17

Śr

św. Jana z Mathy

Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17

18

Cz

św. Gracjana

Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

19

Pt

bł. Urbana V

Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25

20

So

św. Dominika z Silos

Iz 7,10-14; Łk 1,26-38

21

N

4. Niedziela Adwentu

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

22

Pn

św. Franciszki Cabrini

1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56

23

Wt

św. Wiktorii

Ml 3,1-4.23-24; Łk 1,57-66

24

Śr

Adama, Ewy

Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79

25

Cz

Narodzenie Pańskie

Pasterka: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14

Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20

Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

26

Pt

św. Szczepana

Dz 6,8-10; 7,54-56; Mt 10,17-22

27

So

św. Jana Ap. i Ewangelisty

1 J 1,1-4; J 20,2-8

28

N

Świętej Rodziny

Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40

29

Pn

św. Tomasza Becketa

1 J 2,3-11; Łk 2,22-35

30

Wt

św. Eugeniusza

1 J 2,12-17; Łk 2,36-40

31

Śr

św. Sylwestra I

1 J 2,18-21; J 1,1-18

 

Robert 2015