The News

Jasełka

DSC 0966 W Święto Trzech Króli – 6 stycznia uczniowie szkół podstawowych z naszej parafii podczas Mszy Świętych przedstawiali Jasełka bożonarodzeniowe. O godz. 8.30 prezentowali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Trzciannie, o godz. 10.00 - ze Szkoły Podstawowej w Strzybodze a o godz. 12.00 uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze.Jasełka. Pragnę wyrazić wdzięczność wobec uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkół i rodziców za pomoc w zaprezentowaniu dorobku artystycznego. Szczególne podziękowania kieruję do pań katechetek; Małgorzaty Legat i Moniki Tkaczyk, za wyreżyserowanie i stworzenie scenariuszy przedstawień, oraz dla pana Daniela Stroiczyka za oprawę muzyczną wystąpień. Podziękowania dla dyrekcji szkół, za pomoc w organizacji widowisk, oraz wspólną modlitwę.

Niech maleńki Jezus przyjmie w darze trud pracy Was wszystkich.