The News

WYJAZD DO ŁOWICZA

20190414 110933W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019r.  24 uczniów z trzech szkół podstawowych naszej parafii wraz z katechetkami p.Małgarzatą Kozub i p.Moniką Tkaczyk oraz p. Magdaleną Polit udało się do Łowicza na spotkanie z ks. biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą. Tradycyjnie uczniowie zabrali ze sobą 5-cio metrową palmę. Uczestniczyli w Festiwalu Młodych na placu przed katedrą, a następnie w uroczystej procesji przeszli do bazyliki aby uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej.

Po Mszy św. na placu przed katedrą odbył się konkurs wielkanocnych palm. Za udział uczniowie otrzymali pamiątkowy album. Na zakończenie był słodki poczęstunek i słodziutka herbatka.