The News

„Zapomniane groby”

 20181024 09120524 października 2018r. członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu w ramach akcji „Zapomniane groby” odwiedzili cmentarz parafialny w Starej Rawie. W tym dniu uczniowie wolontariusze porządkowali groby m.in. żołnierzy walczących o niepodległość naszej ojczyzny. Na zakończenie prac porządkowych uczniowie zapalili znicze, które w szkole były zbierane wśród uczniów w ramach akcji „Znicz”. Uczniowie zapalali znicze także na grobach kapłanów spoczywających na cmentarzu parafialnym, grobach opuszczonych. Zapalili także znicze na grobie swojego kolegi, który był uczniem szkoły podstawowej w Nowym Dworze. Wszystkim zaangażowanym w ten czyn  - DZIĘKUJEMY!