The News

Październik-miesiącem różańca świętego

rozaniecPaździernik-miesiącem różańca świętego.

Zapraszamy na nabożeństawa różańcowe od poniedziałku do soboty o godzinie 17.00

a w niedziele po mszy świętej o godzinie 12.00.